درج آگهی استخدام

حرفه ای استخدام کنید

آگهی خود را ثبت کنید و کارمند مناسب خود را بیابید. کارازر به شما کمک می کند تا مناسبترین فرد را برای فرصت شغلی مد نظر در سازمان خود استخدام کنید. با درج آگهی رایگان استخدام خود را شروع کنید

هوشمندانه استخدام کنید

یکی از عوامل اصلی جابجایی نیروی کار در سازمان های مختلف توجه نکردن به سازگاری ویژگی های روانشناختی افراد با فرهنگ سازمان ها می باشد و سالیانه بسیاری از سازمان ها نیروهای متخصص خود را با نادیده گرفتن این عوامل از دست می دهند. کارازر به سازمان ها کمک می کند تا با در نظر گرفتن ویژگی های روانشناختی فرد و تطابق آن با فرهنگ سازمان مورد نظر استخدام به عمل آورند. بدین منظور سازمان ها می توانند از طریق ایجاد آگهی هوشمند و ثبت اطلاعات مورد نظر به صورت هوشمندانه استخدام کنند.

استعداد و مهارت را فراموش نکنید

بسیاری از سازمان ها در زمان استخدام از میزان مهارت های کارجویان مطلع نیستند این عامل باعث می شود تا کارجویان در موقعیت های شغلی مناسب خود استخدام نمی شوند که درنتیجه باعث کاهش کارایی نیروی کار و در نهایت موجب متضرر شدن سازمان ها می شود. سازمان ها در کارازر می توانند با وارد کردن اهمیت هر مهارت به رزومه های کارجویانی دست یابند که بیشترین تطابق را با نیاز آن سازمان دارند. این ویژگی باعث می شود که هر فرد در موقعیتی که بیشترین سازگاری را با آن دارد استخدام شود.